Teboza zet volgende stap in de versterking van de organisatie

Helden, 6 januari 2021 – De aspergemarkt is volop in beweging. Thema’s als duurzaamheid, kringlooplandbouw, gezonde voeding en klimaatbestendigheid hebben een grote impact op de strategische agenda van ons bedrijf. Om die reden willen wij u graag informeren over een belangrijke personele wijziging.


Het teeltteam is met ingang van 1 januari jongstleden versterkt met Erik van Nienhuijs, onze nieuwe strategisch manager teelt. Met de versterking van Erik verwachten we meer synergie voor onze klanten en de leveranciers te bereiken, doordat er meer kennis en kunde gedeeld wordt vanuit onze eigen organisatie.
Erik is geen onbekende in de agrarische sector. Hij heeft de afgelopen jaren onder andere bij Joordens zaden en Agrizo veel
ervaring opgedaan in het optimaliseren van de bodem, gewas en bedrijfsprocessen. Deze persoonlijke kennis in combinatie met de jarenlang teeltervaring van Teboza is overigens niet alleen beschikbaar voor onszelf, maar ook voor onze relaties. Relaties zoals kennisinstellingen, afnemers van aspergeplanten en de geselecteerde telers waarmee we samenwerken op het gebied van verse asperges.

“Gezien zijn persoonlijkheid en de bagage die hij meeneemt, hebben wij iemand aan ons team
toegevoegd die gedreven en kundig is en ons zeker zal versterken. We hebben er alle
vertrouwen in dat de komst van Erik onze organisatie weer een stap verder brengt zodat we
kunnen blijven verduurzamen en onze relaties nog beter van dienst kunnen zijn.”
Will Teeuwen en Rik Kursten


Wilt u graag met Erik van gedachten wisselen over de teelt en onze diensten of met ons
samenwerken? Neem dan gerust contact met hem op.
Erik van Nienhuijs
e.vannienhuijs@teboza.nl
+31 6 15 17 56 45